Śledź nas na Facebook

Pełna wersja REGULAMIN SALONU dostępna jest w siedzibie firmy. Obecnie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z § 4.

§ 4. Higiena i bezpieczeństwo

  1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
  2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
  3. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
  4. W przypadku zranienia się Pracownika podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte wodą z mydłem, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
  5. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
  6. Stan epidemii (COVID-19) w kraju – Salon podejmuje szczególne procedury bezpieczeństwa.

6.1.        CELEM WDROŻENIA PROCEDUR JEST:

6.1.1.       Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa Pracowników (obsługi) i Klientów salonu.

6.1.2.       Minimalizowanie ryzyka zakażenia Pracowników (obsługi) oraz Klientów.

6.1.3.       Ograniczenie liczby kontaktów na terenie gabinetu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

6.1.4.       Określenie rekomendowanych działań przeciwepidemicznych dostosowanych do etapu zaawansowania stanu epidemii.

6.2.        ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW SALONU KOSMETYCZNEGO

6.2.1.       PROCEDURY DOTYCZĄCE KLIENTA:

6.2.1.1.       Klient dezynfekuje dłonie płynem dostępnym przy wejściu i zakłada rękawiczki ochronne jednorazowe  pozostaje w nich i maseczce do końca wizyty przy zabiegach, które nam na to pozwalają tj. pedicure, henna, zabiegi owłosionej skóry głowa, zabiegi ciała.

6.2.1.2.        Odzież wierzchnia wieszana jest przy wejściu – miejsce to będzie dezynfekowane po każdym Kliencie.

6.2.1.3. - nieobowiązujące. 

6.2.1.4.        Uzupełnienie ankiety RODO oraz Karty Pacjenta kwalifikującej do zabiegu  (w przypadku pierwszej wizyty).

6.2.1.5.        Na Zabieg przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe bez objawów gorączki, kaszlu, przeziębienia.

6.2.1.6.        Zachowanie odległości pomiędzy innymi Klientami i Pracownikami w odległości 2 m. Dystans może być mniejszy, gdy wymaga tego realizacja usługi.

6.2.1.7.        Starać się nie dotykać dłońmi okolic oczu i ust, a także nie witać się z Pracownikami uściskiem dłoni.

6.2.1.8.     Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegu.

6.2.1.9.     Wizyty na zabiegi umawiamy telefonicznie, mailowo, messenger. Nie umawiamy wizyt osobiście.

6.2.1.10.     W trakcie pracy gabinetu będzie przerwa techniczna na szczegółową dezynfekcję pomieszczeń lampą UVC, ozonem i środkami do dezynfekcji. Ponadto oczyszczacz powietrza będzie pracował ciągle w trakcie pracy gabinetu.

6.2.1.11.     Pracownik nie odchodzi w trakcie zabiegu od Klienta, jeśli nie ma absolutnej potrzeby.

6.2.2.       Procedury dotyczące Pracowników – pełna wersja w  REGULAMIN PRACY DLA PRACOWNIKA.

6.2.3.       Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika - pełna wersja w  REGULAMIN PRACY DLA PRACOWNIKA.

6.2.4.       Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem - pełna wersja w  REGULAMIN PRACY DLA PRACOWNIKA.